Conhvac er den kollega som mangler!

Profil – Martin S. Pedersen

I 2016 startede jeg virksomheden Conhvac for primært at lave VVS -kalkulation for VVS-installatører samt leverandører og grossister.

Jeg har flere års erfaring med projekt- og entrepriseledelse af store og små teknikentrepriser i Danmark. På størstedelen af projekterne har mit ansvarsområde været forbundet med VVS, men som teknikentreprenør har jeg været i berøring med alle fag, heriblandt en stor del ventilation og CTS styring.

Jeg har arbejdet i store og små teams på tværs af både lokale og udenlandske faggrupper i forbindelse med projekter i- og udenfor Danmark. Jeg har deltaget i en del projekter lige fra opstartsfasen, men har også overtaget mange projekter i midt- og i slutfasen, hvilket har givet mit stort bekendtskab til alle de nuancer, som findes i hele forløbet.

Motivation

Jeg motiveres ved de store og små udfordringer, der hører til projekter. At skabe liv i bygninger, se teknik fungere og se resultat af mit arbejde har altid været min drivkraft. Jeg trives godt i miljøet både dér, hvor projektet bygges og blandt de, som anvender det færdige resultat.

Jeg forsøger at skabe klarhed, enkelhed og kvalitet i projekterne via god kommunikation. For mig er det vigtigt at få afstemt forventninger så tidligt som muligt i projekterne, således at disse kan indfries på bedste vis.

Min tilgang til hverdagen er ofte forbundet med humor som middel for at lette kommunikationen mellem de involverede parter.

Håber jeg kan hjælpe!

 

HAR DU SPØRGSMÅL, ER DU ALTID VELKOMMEN TIL AT RINGE PÅ TLF. 4095 8856